top of page

Pas producten

City Butler helpt gemeenten, steden en regio’s met oplossingen die tijd en geld besparen én bijdragen aan een hoger welzijn. Met onze drie pas oplossingen richten we ons op twee gebieden; sociaal domein en duurzaamheid. Wanneer je kiest voor City Butler heb je altijd de mogelijkheid om de verschillende gebieden en doelgroepen met elkaar te verbinden.

Sociaal domein

1. Sociaal domein

Binnen het sociaal domein helpen we gemeenten met stadspassen om regelingen aan te bieden aan doelgroepen en wanneer dit gewenst is alle inwoners te betrekken en te verbinden met lokale ondernemers.

Doelgroepen pas

Wij helpen gemeenten om gemeentelijke regelingen efficiënt, rechtmatig en doelmatig uit te voeren. Dat doen we met stadspassen waarop "geoormerkte" tegoeden geplaatst worden. Met deze tegoeden hebben de gebruikers zelfbeschikking en keuze uit een ruim lokaal retailaanbod. Door de "oormerking"zorgen we ervoor dat enkel toegestane producten gekocht worden en garanderen we een doelmatige inzet van het tegoed. Voor gemeenten is dit dé manier om sociale regelingen (zoals leergeld, kindbudget, sportbudget, mantelzorg bedankje, etc.) efficiënt uit te voeren. 

Stadsbrede pas

Gemeenten kunnen ook kiezen voor een stadsbrede pas. In dat geval is de pas voor alle inwoners te koop voor een klein bedrag per jaar en krijgen zij daarmee voordeel bij lokale aanbieders. Specifieke doelgroepen krijgen de stadspas gratis van de gemeente en maken zo gebruik van gemeentelijke regelingen. Een stadsbrede pas zorgt voor minder stigmatisering.

Jochem Immerzeel

Voordelen voor het sociaal domein

 • Efficiënte, rechtmatige en doelmatige uitvoer van regelingen.

 • Gebruikers hebben keuzevrijheid met een ruim lokaal aanbod.

 • Volledig verzorgde uitvoer door het City Butler projectteam.

Duurzaamheid

2. Duurzaamheid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale energietransitie om de CO2-uitstoot van woningen met 50% te verlagen in 2030 en in 2050 CO2-vrij te maken. Hierdoor worden gemeenten geconfronteerd met de uitvoer van meerdere regelingen met budgetten vanuit de rijksoverheid. Wij helpen gemeenten om de impact van deze regelingen, op de eigen organisatie, te beperken met verschillende kant-en-klare bewezen oplossingen.

Regeling reductie energieverbruik woningen (RREW)

Wij helpen gemeenten om de RREW regeling efficiënt en doelmatig uit te voeren. We helpen gemeenten daarbij om de regelingen een "eigen smoel" te geven. Zoals gemeente Breda met het Breda doet mee! label waaronder de verschillende projecten van de energie transitie hangen.

De Breda bespaar vouchers zijn in te wisselen bij lokale bouwmarkten voor kleine energie besparende maatregelen. Hierdoor verbindt de gemeente Bredanaars met lokale ondernemers.

BredaBespaarVoucher-MockUp_V1ab (1).png

Energie toeslag

City Butler helpt gemeenten om de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen rechtmatig en doelmatig uit te keren. We bieden een 3-traps aanpak waarmee de aanvraag, toetsing en uitbetaling van de toeslag regelen. De uitbetaling van de €800,- doen we met een energie betaal voucher en bijbehorende website, waarmee de doelgroep de betaling doet aan de energieleverancier. Hiermee garanderen we een rechtmatige én doelmatige uitvoer van de regeling.

Energie betaal voucher

Energie besparen maatregelen voor minima

Naast de energietoeslag biedt de RVO ook een extra subsidie van €150M om woningen van mensen met een lager inkomen beter te isoleren om daarmee de energierekening te verlagen. Om deze regeling voor gemeenten beter uitvoerbaar te maken helpen we met de energie bespaar voucher en bijbehorende marktplaats. Met de vouchers kunnen inwoners maatregel bestellen zoals een FIXbrigade, warmtescan of advies over verduurzaming en financiering daarvan.

Energie bespaar voucher

De Groene Kaart

Met de Groene Kaart helpen we gemeenten met de gehele energietransitie van woningen door de jaren heen. Dat doen we door in één oplossing drie onderdelen samen te brengen:

1.) Meten; we bieden een interactief energielabel waarmee we op basis van het werkelijke verbruik en verbeteringen met een dashboard de actuele situatie inzichtelijk maken.

2.) Financieren; met een woning gebonden kaart maken we het mogelijk om verschillende geldstromen (overheden, werkgevers, hypotheekverstrekkers) voor woningverbeteringen efficiënt te combineren. 

3.) Uitvoeren; een marktplaats met gekwalificeerde aanbieders en bewezen oplossingen om verduurzamingen uit te voeren. 

Groene Kaart.png

Voordelen voor het domein duurzaamheid

 • Gegarandeerd rechtmatige en doelmatige uitvoer van regelingen. 

 • Bewezen hogere benutting van de regeling vergeleken met andere uitvoeringen.

 • Een groter budget besteed aan verduurzaming, door lagere kosten.

 • Acceptatie in de kassa bij alle bekende bouwmarkten met "oormerking" van producten.

 • Geen omkijken naar administratie en financiële afhandeling.

Slimme stadspas

3. Slimme stadspas

Met een slimme verbinden we bewoners, bedrijven, gemeente, mobiliteit, sport & cultuur. Een slimme stadspas is biedt alle bewoners voordeel en gemak. Het is een doorontwikkeling van de stadspas maar gaat verder. Met een slimme stadspas voegen we bijvoorbeeld mobiliteit, parkeren, milieu, afval, evenementen, etc. toe aan de normale stadspas . Met slimme koppelingen helpen we gemeenten om een mobiele marktplaats te creëren waar met de slimme stadspas app toegang gekregen en betaald kan worden.

Een slimme stadspas is toepasbaar voor het sociaal domein en duurzaamheid maar is ook  om breder in te zetten, o.a. voor social return, lokale loyaliteit, toerisme, etc.

Voordelen van de slimme stadspas

 • Stadspas inclusief een lokale stadspas App.

 • Slimme technische koppelingen voor mobiliteit, parkeren, afval, etc..

 • Breed inzetbaar voor alle doelgroepen, regelingen en doelstellingen.

Schermafbeelding%202020-12-30%20om%2016.
bottom of page